Logo De Regt Grond Infra Groen BV-02

Rioolconstructie Oranjebuurt Piershil

In de Oranjebuurt te Piershil zijn we sinds april dit jaar bezig met het aanleggen van een nieuwe rioolconstructie.

Ons doel: Een nieuwe rioolconstructie aanleggen in Piershil.


Verouderd

De Regt Grond Infra Groen B.V. legt namens de Gemeente Hoeksche Waard een nieuwe riolering aan in de Oranjebuurt te Piershil. Het huidige rioleringssysteem is dusdanig verouderd dat het aan vernieuwing toe is. Het verouderde rioleringsstelsel is een gemengd stelsel. Er is gekozen om hier een hemelwaterstelsel en een vuilwaterstelstel voor terug te leggen. Dit zorgt ervoor dat het regenwater niet samen met het afvalwater naar de waterzuivering wordt afgevoerd. Hierdoor hoeft er minder water gescheiden te worden tijdens de zuivering. 

Looptijd

Het project loopt sinds april jl. en zal duren tot en met maart 2023. In deze periode zorgen we dat elke straat van de Oranjebuurt voorzien wordt van een nieuw rioleringssysteem. 


Werkzaamheden

Voor het aanleggen van de riolering voeren we in elke straat diversen stappen uit. Zo wordt de bestrating eerst verwijderd en het oude riool opgegraven. Na het verwijderen van het oude riool, leggen we de nieuwe riolering aan. Vervolgens zorgen onze vakbekwame kraanmachinisten en grondwerkers ervoor dat het nieuwe riool wordt aangesloten bij de bestaande woningen in de desbetreffende straat. Na al deze werkzaamheden leggen we nieuwe bestrating aan. Waar ruimte is, worden extra parkeerplaatsen toegevoegd voor de buurtbewoners.


Communicatie met betrokkenen

Dit project vindt plaats in een bestaande woonwijk. Per straat zijn we gemiddeld 4 weken bezig met de werkzaamheden. Duidelijke communicatie met de buurtbewoners is daarom essentieel. We hebben de bewoners geïnformeerd via een bewonersbrief en hen verwezen naar de BouwApp. Hier kunnen zij zien in welke week we in een desbetreffende straat bezig zijn en kunnen ze bijhouden in welke fase van het project we ons begeven.
Ook hulpdiensten informeren wij over de afgezette straten, zodat zij op de hoogte zijn van eventuele omleidingen.

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp