Logo De Regt Grond Infra Groen BV-02
De Regt Grond Infra Groen

We zeggen wat we doen!

Of het nu gaat om het uitvoeren van bodemsaneringen bij vervuilde grond, het aanleggen van infrastructurele werken of het inrichten van recreatiegebieden, wij bieden een oplossing.

Wil je weten of wij ook iets voor jou kunnen betekenen? Ontdek al onze diensten.
werkzaamheden

Onze diensten

Grond

Bodemsaneringen

Met bodemsanering zorgen wij voor een gezonde leefomgeving voor de toekomst.

Lees meer

De Regt Grond Infra Groen B.V. is een ervaren specialist in de bodemsanering. Onze ervaring staat borg voor deskundige aanpak en uitvoering van de werkzaamheden.

 

Wij zijn in staat om elk terrein effectief en veilig te ontdoen van vervuilde stoffen, zodat de grond weer aan de actuele eisen voor de volksgezondheid voldoet, deze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de richtlijnen CROW-400. Voor de bodemsanering hebben we zelf alle kennis, materieel en materialen in huis. Wij zijn daarvoor gecertificeerd SIKB 7000 protocol 7001:7004.

Infra

Bouw- en woonrijp maken

De eerste stap voor de start van de bouw!

Lees meer

De bouw kan pas van start als de bouwgrond draagkrachtig genoeg is en de basis is gelegd voor de ondergrondse infrastructuur. Het kan zijn dat de bouwgrond voorbelast moet worden of de bouwgrond geëgaliseerd. Daarnaast is het belangrijk dat het rioleringssysteem is aangelegd en de kabel- en leidingstroken zijn aangebracht.​ Zijn de bouwkavels bebouwd, dan kunnen wij de openbare delen van het terrein klaarmaken voor definitief gebruik. ​De Regt Grond Infra Groen B.V. is in staat om al deze werkzaamheden voor jou uit te voeren.

Grondverzet

Ook voor het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand is de Regt Grond Infra Groen B.V. een vertrouwd adres.

Lees meer

Grondverzet vormt veelal de basis voor een bouwproject. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand.


De Regt Grond Infra Groen is dé specialist die jou ook op dit gebied volledig kan ontzorgen. Het grondwerk is maatwerk en wij zorgen ervoor dat je de juiste ondergrond krijgt voor de start van uw bouwproject.

Rioleringen

Het aanleggen en vervangen van rioleringen. Belangrijk werk waar wij al jarenlang ervaring mee hebben.
Lees meer

Door verscherpte milieuwetgeving worden er steeds hogere eisen gesteld aan rioleringssystemen. De ontwikkelingen gaan door en de systemen worden steeds complexer. Regen en afvalwater moeten op de juiste wijze en zonder overlast worden afgevoerd. ​​De Regt Grond Infra Groen B.V. heeft ruime ervaring met de aanleg en het vervangen van verschillende rioolstelsels.

Inrichting terreinen

Terreinen hebben een representatieve functie en zijn dus medebepalend voor de leefbaarheid van woonwijk, en het imago van het bedrijf of instelling. Voor iedere doelgroep gelden er specifieke behoeften, wij noemen dat maatwerk.
Lees meer
Het gaat bij de inrichting van een terrein niet alleen om de beplanting maar om de totale inrichting, waarbij logistiek, groen en functies aan elkaar worden gekoppeld.

​ Verharding, looproutes, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersbruggen en beplanting zijn zomaar wat onderwerpen die van toepassing zijn bij een terreininrichting.

​De Regt Grond Infra Groen BV heeft de kennis en ervaring in huis om als volwaardig gesprekspartner mee te denken.

Civiel technisch

Naast grondwerk bieden wij ook waterwerken!

Lees meer
Beschoeiingen en damwanden worden gebruikt om afkalving van grond langs het water te voorkomen, ze worden vaak aangelegd om tuinen langs het water te beschermen of de oevers van sloten, vijvers en kanalen te versterken. Een beschoeiing kan ook geplaatst worden als grondkering in de tuin om hoogteverschillen op te vangen.

​De Regt Grond Infra Groen B.V. plaatst beschoeiingen en/of damwanden vanaf het land en het water. Wij gebruiken hiervoor duurzame materialen en passen deze ook op verantwoorde wijze toe, waarmee wij rekening houden met het milieu.

Groen

Aanleg en onderhoud groen

Een mooi aangelegd en goed onderhouden groene buitenruimte is van toegevoegde waarde voor het woon, werk en leefklimaat!

Lees meer

De aanleg en goed onderhouden groene buitenruimte is van toegevoegde waarde voor het woon, werk en leefklimaat. Wij denken graag mee!

De Regt Grond Infra Groen BV is specialist in groenvoorziening voor buitenruimtes! Van aanleg van een compleet groenproject tot en met het (periodiek) onderhoud hiervan.

Onze medewerkers beschikken over vakkundige kennis en zorgen dat de buitenruimte tiptop verzorgd is.

Cultuurtechnische werken

Vakmanschap bij het ontwerp en realisering van cultuurtechnische werken.

Lees meer
Onder cultuurtechnisch werken verrichten wij o.a. de inrichting van natuurvriendelijke oevers, plaatsen van onderwater beschoeiing en het bewerken en inzaaien van de bodem. Dit omvat alle grondwerkzaamheden die bij het aanleggen en onderhouden van openbaar en particulier groen komen kijken.

Benieuwd naar wat we doen?

Bekijk onze projecten